Amacımız

Evrim Çalıştayının Amacı

Evrim kuramının değişik yönleriyle ele alınarak, alanında uzman biyolog, paleontolog, psikolog ve felsefecilerce değişik disiplinlerden gelen araştırmacı, öğrenci ve katılımcılara sunulmasıdır. Ayrıca çalıştay boyunca, etkileşimli bir tartışma ortamı oluşturularak konunun uzmanlarıyla katılımcılar arasında etkin bir iletişim kurulması da amaçlanmaktadır. Çalıştayda verilecek dersler ve yapılacak tartışmalar sayesinde güncel bilimsel gelişmeler öğrenciler, araştırmacılar ve uzmanlar arasında karşılıklı olarak aktarılması amaçlanmaktadır

Bu amaç doğrultusunda, yurt içinde ve yurt dışında yetişmiş, konusunda yetkin bilim insanları değişik düzeylerdeki öğrenciler bir araya getirilecektir. Böylece öğrenciler hem kendileri için çok değerli bilgilere doğrudan ulaşabilecekler hem de bu konuların uzmanlarıyla tanışma olanağı bulacaklardır.

Etkinlikte evrim kuramının doğaya bakışımıza getirdiği çığır açıcı değişimlerin yanı sıra, başta felsefe, arkeoloji ve psikoloji olmak üzere değişik disiplinlere olan etkilerinin ve onlarla bağlantılarının da ele alındığı ve tartışmaya açıldığı derslere yer verilecektir.

Çalıştaylarımızın Genel Amacı

Etkinliklerimizin ana fikri, ucu derin felsefi sorulara uzanan bilimsel konulara ilişkin bilgiyi paylaşmak, tartışmaya açmak ve daha geniş bir kitle tarafından anlaşılmasına katkıda bulunmak olarak özetlenebilir.

Ele aldığımız konuları yalnızca uzmanlarının anlayabileceği, ulaşılmaz bir şey olmaktan çıkarmaya çalışıyor, ancak bunu yaparken özüne zarar vermeden ya da aşırı basitleştirmeden, bütün zenginliğiyle sunmaya özen gösteriyoruz.

Çalıştaylar salt bilimsel bir etkinlik olmanın ötesinde, köyde her yönüyle paylaşımın yaşandığı bir zaman dilimi oluyor. Nesin Matematik Köyü’nün insana huzur ve ilham veren bir atmosferi var. İşler birlikte paylaşılarak yapılıyor, akşamları birlikte eğleniliyor. Derslerin dışında da, tartışma ve sohbetler derinleşerek sürüyor. Günlük kaygılardan uzaklaşıp evrene ve yaşama ilişkin düşüncelere dalmak, onları paylaşmak isteyen herkesi çalıştaya çağırıyoruz.