Konuşmacılar

 • Rennan Pekünlü: Ege Ü.F.F. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Özgeçmiş
 • Ergi Deniz Özsoy: Hacettepe Ü. Biyoloji Bölümü Özgeçmiş
 • Mustafa Suphi Erden:
 • Çağatay Tarhan: İstanbul Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
 • Berna Alpagut: Ankara Üniversitesi, DTCF Antropoloji Bölümü
 • Mehmet Elgin : Muğla Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Özgeçmiş
 • Itır kaşıkçı : İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Özgeçmiş
 • Berkay Dinçer: Arkeolog (Paleolitik çağ) Özgeçmiş
 • Çiler Çilingiroğlu : Ege Ü. Edebiyat fak. Prehistorya ve Ön Asya
  arkeolojisi ABD Özgeçmiş

 • Esra Mungan : Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Özgeçmiş